בקמדודץמך - census.nl

בקמדודץמך, יאאפ:..בקמדודץמך, יאאפד:..בקמדודץמך, בקמדודץמך

בקמדודץמך - census.nl
Wij snappen internet Netherlands

שגיאה בקמדודץמך!

הקלדת באופן שגוי את שם האתר census.nl והזנת במקום זאת בקמדודץמך בסרגל הכתובות.
ייתכן ששכחת לשנות את המקלדת למקלדת אנגלית לפני הזנת כתובת האתר, ולכן קיבלת את בקמדודץמך במקום את census.nl.
עבור למקלדת אנגלית והקלד census.nl, http://census.nl, www.census.nl או לחץ כאן: census.nl

מה זה בקמדודץמך?

המילה בקמדודץמך זהה ל-census.nl, אולם היא הוזנה עם מקלדת שאינה אנגלית.

כיצד הצלחתי להקליד בקמדודץמך במקום census.nl?

כיצד הצלחתך להקליד בקמדודץמך? פשוט מאוד!

  • שכחת לעבור למקלדת של אותיות לטיניות.
  • התחלת להדפיס census.nl בלי להביט במה שאתה מדפיס בסרגל הכתובות, ולכן הזנת במקום זאת בקמדודץמך.
  • לכן, אם הדפדפן לא הבין את הטקסט בקמדודץמך, הוא הפנה אותך אל מערכת החיפוש של ברירת המחדל אשר החלה לחפש מה "בקמדודץמך" עשוי להיות.
  • זה המסלול אשר הוליך אותך לכאן, במקום אל http://census.nl.

חלופות איות census.nl!

ניתן לכתוב את שם האתר census.nl גם באופנים הבאים:
http://census.nl https://census.nl www.census.nl
איותים שגויים נפוצים